menu-blog-blueMijn bedrijf verkopen... Hoe begin ik eraan?

Een goede voorbereiding begint uiteraard reeds met de manier waarop het bedrijf dagdagelijks wordt geleid zonder dat er nog maar zelfs van een overname sprake is. Hier doelen we op het belang van een goede administratie, een gezond cash flow niveau, stabiel groeiende resultaten, een evenwichtige (personeel)structuur binnen het bedrijf, duidelijk onderscheid tussen het vermogen van de vennootschap en dat van de aandeelhouders en bestuurders, het in orde zijn van vergunningen, goede rapportages, gedegen onderhoud van bedrijfsmiddelen, recurrente investeringen, plannen, strategie,… Allemaal aspecten die noodzakelijk zijn voor een goed beleid en des te meer vruchten afwerpen als de vennootschap in een overnamefase komt.

Eens de beslissing is genomen door de aandeelhouders om de vennootschap te verkopen, breekt een volgende fase aan, deze van de voorbereiding van de overname zelf. Hier dient de verkoper in grote lijnen een idee te hebben van diverse aspecten, waarvan we er een aantal hieronder beschrijven.

1.     Sterktes en zwaktes van het bedrijf in kaart brengen

Een eigen vennootschap is soms als een eigen kind: het is moeilijk er de “kleine kantjes” van te zien. Nochtans zal een kandidaat-koper zoeken naar sterktes en zwaktes en deze laten meewegen in de prijsbepaling en -onderhandelingen. Onontbeerlijk dus dat de verkoper zicht heeft op de sterktes en zwaktes van de bedrijfsstructuur, balans, rentabiliteit, personeel en organisatie, vergunningen, klanten- en leveranciersstructuur, juridische structuur,... Vooreerst dienen de verkopers deze informatie te kennen, zij kunnen dit bovendien ook bundelen in een zogenaamd “Informatie memorandum” om aan kandidaat-kopers een (eerste) indruk te geven.

2.     ​Waardebepaling

Meer de regel dan de uitzondering, valt of staat een verkoop met de prijs, en in het bijzonder of de ‘prijs’verwachting van de verkoper versus de ‘waardering’ door de koper.

Waarderingmethoden zijn er in overvloed en ze kunnen leiden tot grote verschillen (het is geen uitzondering dat een ene methode het dubbele getal oplevert van een andere methode). Een aantal gangbare methoden (met elk hun voordelen en nadelen) zijn deze van de intrinsieke waarde (aangepaste waarde van het eigen vermogen), de rentabiliteitswaarde of de discounted cash flow methode (kasstromen). Een gemiddelde van de resultaten van de diverse berekeningsmethodes kan een handleiding vormen, maar vaak komt het neer op de ‘eenvoudige’ vraag hoe snel (in jaren) de onderneming voor de koper de betaalde prijs kan terug verdienen. Dit is echter zeer nauw gelinkt aan het soort activiteit. Het hoeft geen pleidooi dat de waardering van een matuur bedrijf in een stabiele markt anders zal zijn dan een biotech bedrijf met een pijplijn van potentiële geneesmiddelen. De waardebepaling kan bij de onderhandelingen als grondslag worden gebruikt, en is dus essentiële informatie voor een verkoper.

3.      Het overnamescenario

Tenslotte is er het overnamescenario, of de vraag hoe de overname (de verkoop) zal gebeuren. Worden de aandelen of het handelsfonds verkocht? Zijn er onroerende goederen die de verkoper wenst te behouden en vervolgens te verhuren die eerst uit de vennootschap dienen te worden gehaald (de zogenaamde carve-out)? Wensen één of meer aandeelhouders actief te blijven in de vennootschap? Wenst de verkoper de prijs in éénmaal te ontvangen of staat hij open voor modaliteiten zoals een uitgestelde betaling of een earn-out. Een aantal van die vragen kunnen prematuur lijken in de voorbereidingsfase, maar minstens de kennis van deze mogelijkheden zal een meerwaarde blijken bij onderhandelingen.

Bij deze voorbereidingen kunnen diverse (externe) adviseurs helpen. Het begint vaak met de bekende boekhouder, bankier of advocaat, of via bemiddelaars. Deze laatsten beschikken vaak over een uitgebreid netwerk van partijen die geïnteresseerd kunnen zijn in een specifieke onderneming of hebben zelfs concrete zoekopdrachten van potentiële kopers.

Want hoe een koper vinden? Wie is geïnteresseerd in mijn bedrijf? Wie zal voor de verdere groei kunnen zorgen? Wie houdt er een gelijkaardige filosofie op na. Een platform als KBC Match'it is alvast een manier om met vertrouwen de zoektocht te starten.

Het voorgaande werd besproken vanuit het perspectief van een verkoper, maar het spreekt voor zich dat een koper zich gelijkaardige vragen stelt, vanuit zijn of haar perspectief: wat zijn de sterktes en zwaktes van het bedrijf, wat is de waarde en hoe zal de overname geschieden. Dit is voor een koper echter in een volgende fase, deze van het boekenonderzoek (ook ‘due diligence’ genaamd) waar we in een volgende bijdrage dieper op ingaan.

Op zoek naar de perfecte match?

Vraag uw toegang aan

Cookies opgeslagen